Acasă

Priorități de dezvoltare urbană în Uniunea Europeană - Orizont 2030

reducerea impactului asupra mediului şi utilizarea eficientă a resurselor naturale

dezvoltarea spiritului antreprenorial și a IMM-urilor, îmbunătățirea calității muncii

creșterea mobilității urbane, îmbunătățirea infrastructurii tehnice, dezvoltarea orașelor inteligente

îmbunătățirea calității educației, stimularea cercetării și inovării, promovarea culturii și identității locale

Strategia integrată de dezvoltare urbană a Municipiului Fălticeni este un proiect al nostru, al fălticenenilor, pe care dorim să-l realizăm printr-un permanent dialog între toți factorii interesați. În acest sens, prezenta pagina este o platformă de comunicare între administrația locală și cetățeni, la nivelul căreia se vor culege informații legate de viziunea dezvoltării Municipiului Fălticeni - orizont 2030. 

Coordonator

Primăria Municipiului Fălticeni prin Gheorghe Cătălin Coman - Primar

Manager de proiect

Rusu Silviu - Haralambie - din cadrul Primăriei Municipiului Fălticeni 

Consultant

S.C. YXS AVALANA S.R.L. - Iași